Download Halkbank Mobile App for PC – Windows XP/7/8/10 and MAC PC for Free

Know Your Halkbank Mobile App App – Windows XP/7/8/10 and MAC PC

Download Halkbank Mobile App App on your Windows XP/7/8/10 and MAC PCМобилното електронско банкарство на Халкбанк АД Скопје, за физички лица, претставува бесплатна банкарска апликација наменета за мобилни уреди од понова генерација која има за цел пружање на мобилни банкарски услуги. Со оглед на сеприсутноста на мобилни уреди (телефони,таблети) во секојдневниот живот, ваквата апликација Ви овозможува во било кое време и место да имате увид во своите сметки и да вршите трансакции на брз и едноставен начин.
Најавувањето на апликацијата се врши со истото корисничко име и лозинка кои се користат за најава на е-банкинг сервисот. Доколку не сте корисник на електронско банкарство на Халкбанк, можете да аплицирате во најблиската филијала.
Апликацијата овозможува повеќе услуги
– увид во сметки
– увид во платежни картички
– увид во кредити
– курсна листа
– извршување на плаќање преку користење на ПП30 и ПП50 налози од своја трансакциска сметка
– можност за креирање на сопствени шаблони за плаќање
– менувачко работење
– лоцирање на најблиски банкомати и филијали
– промена на лозинка
– 24/7 телефонски контакт со банката

 

Halkbank Mobile App for PC is now available for free download. Directly download the Halkbank Mobile App for PC app setup files along with Bluestack installation files and follow the below-listed instructions to smoothly run Halkbank Mobile App for PC in your Windows XP/7/8/10 and MAC PC.

Halkbank Mobile App for PC Free Download Link: Click Here on the Link
Bluestack for PC Free Download Link: Click Here on the Link

 

Download Instructions for Halkbank Mobile App:

 
Inorder to run Halkbank Mobile App on your Windows 7/8/10/XP or MAC PC, you will need an Android or iOS emulator to prepare the system environment for the mobile application. You will need to install Bluestack for PC on your Windows 7/8/10/XP or MAC PC and then would need to install the Halkbank Mobile App for PC apk or setup file. Bluestack for PC is an top grossing award winning Android Emulator available in the market and is proficient to run all major Android/iOS mobile applications (including Halkbank Mobile App for PC) and mobile games on the host PC. In all, it would provide a mesmerizing experience running Halkbank Mobile App on your Windows 7/8/10/XP or MAC PC.
 
Just follow the below-listed instructions to Download and Install Halkbank Mobile App for PC on your Windows XP/7/8/10 or MAC PC:
 
1. Download the Bluestack Standalone installation file from the link provided in the above section. 
2. BlueStacks-Installer_native.exe file consuming about 261.86 MB will be downloaded on your Windows XP/7/8/8.1/10 or MAC PC. 
3. After downloading the Standalone setup file, install the Bluestack on your Windows 7/8/8.1/10 or MAC PC. It would take about 2-5 minutes. Just skip through all the interrupts in between. 
4. Now, your Bluestack installation is over and you are ready to run it for the first time on your Windows 7/8/8.1/10 or MAC PC. Just feel free to have experience with its highly interactive look and functioning. 
5. The next step involves installing Summoners War for PC app on your Bluestack emulator. Just simply search in the Bluestack Apps Search Console for Summoners War game. You will be prompted to Play store from where you could download the Halkbank Mobile App for PC which would run smoothly on this Bluestack Emulator. 
6. If you feel somewhat confused with the above step, Just simply open the link provided in the above section in your Bluestack Browser and everything will be done automatically.

You May Also Like

About the Author: admin